Thumbnail photos

Home » Thumbnail photos » Fire Support Base Patton II » Fire Support Base Patton II
094_Looking_thru_the_wire_at_Patton_II.jpg
Big_shoulders.jpg
d_Go_Da_Ha_1T__Gunner_Base_Piece.jpg
h_Patton_II__Buff.jpg
i_Causual_Beauty.jpg
Mar23$50.JPG
h Patton II Kansas Friend and Manchu Warrior Rucked Up.jpg
h Patton II Massey.jpg
h Patton II Volleyball.jpg
h Patton II Ish our Turret Mechanic.jpg
016A__[1].50_Cal._Machine_Gun_in_tower_at_Patton_II.jpg
030_monsoon_storm.jpg
094_Looking_thru_the_wire_at_Patton_II.jpg
Big_shoulders.jpg
d_Go_Da_Ha_1T__Gunner_Base_Piece.jpg
h_Patton_II__Buff.jpg
i_Causual_Beauty.jpg
Mar23$50.JPG
h Patton II Kansas Friend and Manchu Warrior Rucked Up.jpg
h Patton II Massey.jpg
h Patton II Volleyball.jpg
h Patton II Ish our Turret Mechanic.jpg
016A__[1].50_Cal._Machine_Gun_in_tower_at_Patton_II.jpg
030_monsoon_storm.jpg